En la primera part, en Lluís Gómez del Comissionat de Promoció Econòmica va informar entorn els reptes que ha d’assolir la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de liderar el sector tecnològic i a l’hora col·locar-lo al servei de les persones.

En la segona part, les persones membres de la comissió van acordar la realització de dues sessions més per realitzar el tancament d’aquest grup de treball amb l’elaboració del dictamen final que haurà de passar per aprovació de la Comissió Permanent i del Plenari.