En aquest context, el grup va realitzar aportacions a la proposta de dictamen que ja tenen disponible i va acordar que es reunirien en petit format el proper 21 de juny per acabar d’enllestir la feina que han dut a terme al llarg de quatre mesos.

Així doncs, els resultats d’aquesta reunió s’enviaran a la resta de persones membres del grup per acabar de consensuar el contingut final en el marc de la propera sessió del 25 de juny que tindrà com objectiu el tancament del dictamen per la seva presentació a la propera Comissió Permanent.