Aquest Pla de Comunicació és el resultat de les dues sessions de treball realitzades amb l’empresa Town per tal de consolidar la funció del Consell de Ciutat com un òrgan independent i necessari de la participació ciutadana a la ciutat de Barcelona.