Imatge de Barcelona ciutat

Aquest grup de treball es va reunir deu sessions de treball que es van celebrar al llarg de quatre mesos. A més, van comptar amb experts de diversos sectors de la ciutat. Les conclusions es van aprovar en el Plenari del juliol 2018.

Els objectius del grup de treball eren els següents:

 Impulsar a Barcelona nous sectors productius tant industrials com de serveis que afavoreixin l’ocupació, la investigació i l’exportació.

  Enfortir la marca Barcelona com a destí universitari, mèdic, d’investigació, cultural, esportiu i d’implementació de nous sectors industrials.

 Emprendre una acció ràpida, potent i coordinada amb tots els agents socials per afrontar els reptes i dificultats actuals i impulsar un nou rellançament de Barcelona com a projecte econòmic i social que situï Barcelona al cap d’amunt del rànquing de ciutats globals i lideri la recuperació econòmica de tot Catalunya.

Les conclusions que s’han extret segons els temes treballats són les següents:

  1. Sector Economia i Empresa:

  Crear una plataforma potent de ciutats:  que es relacioni amb plataformes del sector tecnològic per poder defensar l’interès públic per damunt de l’interès empresarial.

  Acordar un pacte entre les diferents administracions per tal de legislar la fiscalitat de les empreses multinacionals de noves tecnologies que operen en territori europeu.

 Promoure una ciutat compromesa en la implementació de polítiques que evitin la dualitat de la societat metropolitana mitjançant:

o La posada en marxa d’un pacte polític amb tots els agents.

o La incorporació a les licitacions des de l’administració pública de criteris que atorguin més puntuació a les empreses que prioritzessin l’estabilitat de l’ocupació.

 Dur a terme el desplegament d’àrees de millora de negoci com a fórmules de gestió dels espais oberts i urbans.

 Establir fórmules que permetin repercutir més positivament les fires com el Mobile World Congress al mercat de treball local.

  Promoure la ciutat de Barcelona com a referència en el camp de l’excel·lència en tecnologia i innovació.

 Fomentar l’economia col·laborativa i les xarxes de coworking de la ciutat i de Fablabs 22@ oberts a la ciutadania.

  • Sector Mobilitat i infraestructures:

 Promoure el lideratge polític fort i de consens, i la col·laboració publicoprivada per reforçar la capacitat política d’aquest projecte metropolità.

  Apostar per la unió del tren de mercaderies amb el port en el marc d’un corredor mediterrani ferroviari amb capacitat de transport de mercaderies fins a enllaçar amb les grans xarxes europees.

 Evitar l’accés de camions al port des del Passeig de la Zona Franca i potenciar l’accés des del carrer 3 connectat directament amb l’autopista.

  El planejament metropolità ha de tenir en compte l’adequat disseny del programa i dels projectes del que ha de ser la ciutat aeroportuària.

  • Sector Coneixement, innovació i investigació

 Construir la ciutat metropolitana des del punt de vista experimental amb criteris innovadors plantejats des de les universitats i crear un manual de bones pràctiques.

 Potenciar la transferència de les tecnologies de les Universitats cap a les indústries i altres sectors, generar sinergies entre centres universitaris i de recerca per cobrir les necessitats tecnològiques de les empreses. I promoure la investigació, el coneixement i la generació de llocs de treball de qualitat.

  Coordinar els hubs de Madrid i Barcelona per competir globalment i ser líders europeus. Cal agilitzar els visats i permisos de residència pels que vulguin instal·lar-se a la Barcelona Metropolitana per desenvolupar les seves idees innovadores.

 Apostar per l’educació de les persones en temes digitals per reduir les dualitats socials, facilitant sistemes d’accés a les tecnologies de la informació i motivar la capacitació de dones i de joves d’ambdós sexes en el sector de la informàtica i les enginyeries.

  Obrir un debat en relació al control democràtic de la privacitat en mans de les grans empreses tecnològiques.

Sector Benestar social i qualitat de vida

 Fomentar la relació entre ajuntaments i institucions públiques per realitzar activitats culturals.

  Les empreses contractades per l’ajuntament realitzin un retorn amb accions més tangibles envers la cultura popular.

 Promoure activitats culturals d’alt nivell que motivin la ciutadania i fer-les accessibles.

 Aprofitar la revolució tecnològica per recollir dades i informació del col·lectiu de persones vulnerables.

 Per tal de donar solució a la gentrificació que s’està donant a Barcelona en aquests moments, es proposa la creació d’habitatge alternatiu.

 Fomentar una transició basada en la generació energètica distribuïda en el foment de l’autoconsum, en l’eficiència energètica i control de la despesa.

e) Més propostes

  Reactivar i aplicar la Carta municipal.  Incorporar els Consells de Participació en el Rellançament de la ciutat.