El grup va debatre entorn l’informe del grup de treball de Rellançar Barcelona i sobre el Pla de Comunicació del grup de treball de Comunicació i Visibilitat. A continuació, es va acordar posar en marxa el grup d’Accessibilitat i Participació al setembre juntament amb el grup de treball de Pressupostos.

En el marc de la sessió, les persones presents també van pactar el calendari de les reunions pels propers mesos així com de la necessitat de constituir formalment les persones membres del Consell Assessor de BTV.

El Comissionat de Participació, en Fernando Pindado, també va informar del paper del Consell de Ciutat en relació a la Medalla d’Honor de Barcelona, al Pacte pel Litoral i a l’Agenda dels Infants promoguda per l’Institut d’Infància i Adolescència.