En aquest context, el grup va fer una última lectura del document per incorporar i acordar les esmenes abans de la seva aprovació a la Comissió Permanent. Finalment, les persones membres van agrair la feina feta pel grup i a les persones que han donat suport en tot aquest procés.

Així doncs, i un cop la Comissió Permanent hagi donat el seu vistiplau, l’informe es traslladarà al proper Plenari per a la seva aprovació.