Així doncs, en aquesta sessió el grup va reflexionar sobre els punts forts i punts febles dels espais estables de participació.

En aquest marc el grup va arribar a la conclusió que era necessari definir amb més claredat les funcions que atorga el nou Reglament de Participació al Consell de Ciutat així com organitzar una jornada d’òrgans de participació per donar a conèixer les potencialitats d’aquest òrgan de màxima participació ciutadana i, d’altra banda, garantir el retorn de la seva tasca.