Aquesta Comissió Assessora sorgeix del Reglament de Participació Ciutadana amb l’objectiu de vetllar pel correcte desenvolupament dels processos participatius i està formada per les següents candidatures: Ramón Nicolau i Núria Font a proposta del Consell de Ciutat, Carol Galais i Maria Mateu a proposta de la Comissió de Govern i Patricia Victoria Martínez i la Yaiza Blanch a proposta ciutadana.