Durant la sessió es van realitzar tres presentacions: En primer lloc, el “Reglament per l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona”. Posteriorment, el projecte “Agenda dels infants, propostes per millorar el nostre benestar”.

Finalment, des del Decidim. Barcelona es presenta una prova pilot per treballar on-line i presencialment, el Grup de treball de Cooperació Publico-Privada.