Els representants de l’Ajuntament, Jordi Ayala, Alexandre Masllorens i el seu equip, es van reunir amb el grup de treball per fer el seguiment del pressupost municipal 2018

Es va presentar l’informe: Anàlisi Econòmica 2016-2019″ (juliol 2018), en el qual destaquen 4 objectius claus: Estabilitat pressupostària, sostenibilitat, capacitat d’inversió i liquiditat de pagament.