Es van presentar i valorar favorablement les candidatures de la Sra. Neus Sanchis i el Sr. Ferran Toutain al Consell d’Administració de BTV.

El Sr. Jordi Martí (gerent municipal) va informar sobre la internalització dels treballadors/es de BTV

Finalment, es va aprovar per unanimitat traslladar al Consell de Ciutat la creació d’un grup de treball per aprofundir en una proposta de revisió de funcions i composició de l’òrgan.