La reunió va comptar amb la presència del Sr. Amadeu Recasens (Comissionat) que va informar sobre la Seguretat a la ciutat. També es va aprovar tractar a través d’un grup de treball la revisió sobre la composició i funcions del Consell Consultiu i Assessor BTV.

En el marc de la sessió es va fer el seguiment del dels diferents grups de treball “Cooperació Públic-Privada” i “Visibilitat i Comunicació” i es va acordar l’ordre del dia del proper plenari que es realitzarà durant el març de 2019.