La Sra. Montserrat Morera (presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona) i la Sra. Beatriz Blanco (presidenta del Consell de Joventut de Barcelona), van presentar la memòria del Consell de Ciutat al plenari municipal.

Durant la presentació es destaca l’elevada activitat del Consell durant el darrer mandat (2015-2019), així com també la importància d’efectuar els corresponents retorns a les recomanacions dels dictàmens dins el termini establert. També es tracta sobre la necessitat de presentar una proposta de pressupost municipal per part de l’equip govern corresponent i finalment la necessitat de potenciar la visibilitat i la comunicació del consell amb la ciutadania.

A l’esmentat plenari, també es va presentar la proposta d’acord de ”declaració Institucional del Consell de Ciutat relativa a la problemàtica de la utilització del certificat digital en la tramitació electrònica per part de les entitats ciutadanes” la qual va ser aprovada.