Sessió informativa

El dia 14 de gener de 2020 es va convocar una sessió informativa i de debat en el marc del Consell de Ciutat, obert a persones externes, per valorar el Reial Decret-Llei 14/2019 de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Les persones que van presentar inicialment el tema, les grans preguntes i algunes respostes com a persones expertes en l’àmbit van ser Arnau Monterde i Enric Lujan.
Es va considerar que l’impacte del RDL 14/2019 serà important, ja que atorga a qualsevol institució governamental la capacitat d’intervenir les comunicacions d’un territori, col·lectiu o persona invocant supòsits tan ambigus com: ordre públic, seguretat pública o seguretat nacional sense necessitat d’evidència de comissió o intenció de cometre’l, sense filtre judicial i en condició de jutge i part de la institució interessada; col·loquialment, tallar internet.
D’altra banda, sotmet les actuacions de les persones: comunicacions, identificació digital…, dels col·lectius: participació… o de les altres institucions: compra de serveis, gestió de les dades… relacionades amb TICs, bàsicament telefonia, a demanar l’autorització prèvia per part bàsicament de les policies. S’hi afegeix l’agreujant del silenci administratiu negatiu.


En aquest marc de treball s’ha considerat oportú establir una sèrie de recomanacions:
1. Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona un informe tècnic sobre per valorar com pot afectar el RDL 14/2019, especialment al Reglament de Participació Ciutadana (plataforma Decidim, consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes) i a la contractació de serveis de gestió de dades i comunicació municipals (IMI).
2. Instar a l’ajuntament de Barcelona a estudiar la presentació d’un recurs jurídic al RDL 14/2019, no només per invasió de competències, sinó també per vulneració de drets civils.