En l’últim plenari del Consell de Ciutat l’any 2019 es va aprovar el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020. En aquest es feien un seguit de propostes dirigides a l’Ajuntament de Barcelona, tot sabent que algunes d’elles no eren de competència exclusiva municipal.

Per aquest motiu, la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, reunida el maig de 2020, va fer un pas endavant i va actuar, enviant una carta amb les seves recomanacions al Sr. Damià Calvet i Valera, president de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM).

En el missatge, es destaca la gran importància que la mobilitat té per Barcelona. A més, la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, s’adhereix a la demanda del Consell de Joventut de Barcelona (CJB) a favor de la reivindicació d’una política tarifària de transport que doni resposta a les necessitats de les persones joves i les entitats juvenils de la ciutat.

El Consell de Ciutat es dirigeix a totes aquelles administracions consorciades de l’Autoritat del Transport Metropolità, en concret: Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i demana que:

  • La T-Mobilitat sigui realitat a curt termini.
  • Ampliar la T-Jove a 29 anys.
  • Oferir una tarifa especial per l’associacionisme educatiu.