El Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) destaca les conseqüències que aquesta crisi sanitària i social està causant en la gent gran, emfatitza el seu suport i demana actuar per protegir-los.

Des del Consell Assessor de la Gent Gran volen contribuir a millorar la situació d’aquest conjunt de persones que són vulnerables, posant de relleu els punts crítics en els quals s’ha d’actuar com a societat i un decàleg de propostes per tal de pal·liar els efectes de les diferents crisis derivades de la pandèmia i del confinament posterior. Aquests són temes que ja venien preocupant des de fa anys i que, ara més que mai, són importants d’abordar.

La situació de les residències de persones grans s’ha fet més visible. Es demana recursos de prevenció i protecció necessaris i que es doti amb personal suficient i qualificat. Remarca, que s’ha de canviar el model d’atenció i adequar-ho a la realitat: les residències són espais per cuidar i no per curar. S’han d’establir serveis d’inspecció i vigilar les situacions de maltractament.

Un altre dels punts claus és garantir la no discriminació per raó d’edat, doncs s’han de garantir tots els seus drets i llibertat. Totes les persones, i les persones grans en especial, tenen veu i es volen expressar i aportar. Demanen que es positivitzi la seva imatge als mitjans de comunicació i ser tractades com a persones diverses i no com un col·lectiu abstracte.

Altres demandes van dirigides a avançar-se a les necessitats que es preveuen en el futur com per exemple, protegir el dret a la salut i a una mort digna, recuperar i blindar el sistema públic de pensions o posar en marxa l’activitat de casals i espais de participació social.

La Comissió Permanent del Consell de Ciutat de 10 de juny de 2020 dóna suport al treball desenvolupat pel Consell Assessor de la Gent Gran i a aquest decàleg de propostes de millora remarcant que totes les persones tenim els mateixos drets i llibertats.

Si vols llegir el decàleg complet fer clic aquí.