Els i les membres del plenari del Consell de Ciutat van aprovar el passat mes de maig, mitjançant correu electrònic, les conclusions del grup de treball sobre l’emergència habitacional a la ciutat de Barcelona. Aquestes recomanacions van ser elaborades conjuntament  amb els membres del Consell d’Habitatge Social de Barcelona.

Després de realitzar diverses trobades s’han arribat a presentar dues mesures ineludibles i 10 recomanacions que seran traslladades per tal que l’Ajuntament de la ciutat les prengui en consideració i les impulsi en els propers mesos.  

D’entre les mesures ha desenvolupar, destaquem les següents:  

  • Una Taula de l’habitatge a cada districte com a òrgan on estudiar els casos que mereixen una especial atenció i conèixer la situació de l’habitatge en cada moment.
  • Una única bústia d’entrada per a totes les denúncies i una oficina AntiMobbing.
  • Una actuació jurídica contra els desnonaments oberts i altres vies de solució.
  • Reflexionar i debatre sobre la necessitat de regular el mercat de l’habitatge.

A més, i com a darrera conclusió, es va destacar que l’habitatge és un àmbit en el qual hi ha moltes actuacions que no es poden executar a curt termini perquè necessiten de planificació, modificació normativa i recursos importants. Però si es vol donar solució a les necessitats d’aquest àmbit, cal començar a actuar ja.   

Les mesures proposades s’han d’anar aplicant a curt termini per intervenir en l’emergència habitacional en la qual viu la ciutat.

Si vols llegir les conclusions, clica aquí.