Els i les membres del plenari del Consell de Ciutat van aprovar el passat mes de maig, mitjançant correu electrònic, les conclusions del grup de treball de Fiscalitat i Mecenatge.

El grup va iniciar les trobades el passat 2019 amb un objectiu clar, la recerca de noves oportunitats: una de les premisses era millorar els recursos per donar servei a la ciutadania i enfortir la cooperació publicoprivada.

El resultat van ser set recomanacions a l’Ajuntament, d’entre les quals es poden destacar: la bonificació de l’IBI a les entitats ha de ser per tots els conceptes del rebut, reduir i agilitzar el procediment de resposta a les sol·licituds d’entitats, treballar en la creació d’un registre únic o simplificar la burocràcia i la demanda de documentació.

En l’actualitat ens trobem que fer qualsevol procediment administratiu s’han d’entregar molts documents i s’han de realitzar molts tràmits. En aquest sentit es recomana agilitzar molt més els tràmits tant per les entitats com per les empreses i la ciutadania en general.  

Es van acordar també unes futures línies de treball, com la de potenciar el micromecenatge i crowfounding, contribuir a una possible llei de mecenatge en l’àmbit autonòmic, un programa de capacitació administrativa per les entitats o la creació d’un segell de certificació de qualitat.

La voluntat és seguir treballant i fent feina per a millorar tots aquests aspectes.

Clica aquí per a llegir les conclusions completes.