El Consell de Ciutat considera que els Pressupostos són adequats al context actual, donat que es centren en l’impuls de la ciutat i en la resolució de problemes generats per la COVID-19 i valida la proposta presentada per l’equip de govern.

El dia 15 de desembre el plenari del Consell de Ciutat va aprovar telemàticament l’informe que ha elaborat en relació a la proposta de Pressupostos i Ordenances Municipals, que el govern té previst portar a aprovació al proper Plenari del Consell Municipal del mes de desembre.

D’altra banda, el Consell de Ciutat vol fer arribar al consistori una sèrie de recomanacions en relació als Pressupostos:

  • Atenció Social: Prioritzar al pressupost municipal totes les polítiques socials encaminades a evitar les necessitats socials, especialment de la pobresa. Hauria de ser un tema central de totes les polítiques públiques.
  • Debat sobre el model Econòmic: Donada la conjuntura actual, s’hauria de valorar si s’ha de mantenir el model actual o s’ha d’apostar per un nou model empresarial que no estigui tan fonamentat en el turisme.
  • Desigualtats socials: Evitar les desigualtats socials a la ciutat. Prioritzar polítiques que afavoreixin la redistribució de la riquesa.
  • Nous paradigmes de turisme: Es preveu un canvi en el tipus de turisme que arribi a la ciutat. Sembla que serà més respectuós mediambientalment, sostenible, digitalment, amb més espai. S’haurà de buscar la manera d’adaptar-se a aquest nou model de turisme.
  • Ajuts a entitats i empreses: Demanem a l’Ajuntament que alhora de realitzar  ajudes directes o indirectes (a través de reduccions o exempcions fiscals) a les empreses més afectades per la pandèmia,  també es tinguin en compte les entitats, especialment dels sectors més afectats, com ho són les de l’àmbit cultural.

També es vol destacar que per elaborar aquest informe, el Grup de Treball del Consell de Ciutat s’ha reunit amb els/les responsables municipals, per conèixer amb detall la proposta de l’equip de govern i també amb els representants dels diferents grups municipals de l’oposició per conèixer el seu posicionament en relació a aquesta.

Finalment, el Consell de Ciutat vol agrair la participació de tots els grups municipals del consistori, els arguments facilitats i el bon to del debat en relació amb el pressupost.