L’Ajuntament de Barcelona ha portat el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 Extraordinari de resposta a la pandèmia per a la seva aprovació al Plenari del Consell Municipal del dia 26 de febrer. Aquest document defineix els objectius i les principals actuacions del govern municipal durant el mandat, i el que es presenta és una segona versió després que la crisi social i econòmica provocada per la COVID-19 hagi obligat a replantejar les accions que inicialment es volien tirar endavant.

Per prendre la seva decisió, els grups municipals, tant del govern com de l’oposició, han pogut conèixer i tenir en compte l’opinió del Consell de Ciutat plasmada en el Dictamen aprovat el dia 19 de febrer i que acompanya el document del Pla d’Actuació.

Aquest és el resultat de la feina desenvolupada des del febrer de 2020, pel Grup de Treball del PAM que ha estat fent el seguiment del procés de participació i de redacció d’aquest que és un dels principals instruments de planificació que utilitza l’Ajuntament.

Algunes de les principals reflexions i recomanacions que recullen són:

  • comptar amb les entitats per incrementar el ressò del procés de redacció del PAM;
  • dissenyar un sistema d’indicadors que ajudi a conèixer les actuacions que estan tenint un impacte positiu o negatiu, etc. i fer el retorn a la ciutadania explicant el nivell d’acompliment;
  • ajuts a la rehabilitació i eficiència energètica per entitats;
  • donar més visibilitat en el document a alguns temes com la mobilitat, les persones amb discapacitat o diversitat funcional, la innovació i la transformació digital o les polítiques econòmiques;
  • tenir en compte l’impacte sobre l’activitat econòmica i comercial;
  • i incorporar un major nombre de les propostes ciutadanes del procés de participació.
Clica aquí si vols conèixer totes les conclusions que presenta el Consell de Ciutat.