El Consell de Ciutat ha protagonitzat en els darrers mesos un debat sobre la necessitat d’intervenir en el curt termini per contenir l’emergència alimentària que ha patit durant l’estat d’alarma i que està patint la ciutat. Aquest debat s’emmarca en la voluntat de reduir les desigualtats i vulnerabilitats.

Entre els mesos d’octubre de 2020 i maig de 2021, les 21 persones del Grup de Treball Desigualtats i Vulnerabilitats: Emergència Alimentària, han treballat aquest dictamen a partir del coneixement de:

  • Què ha fet l’Ajuntament en matèria d’acció comunitària, emergència alimentària i desigualtats i vulnerabilitats.
  • Quines de les recomanacions ha dut a terme l’Ajuntament de les aprovades al Dictamen del grup de treball de desigualtats i vulnerabilitats de 2019 del Consell de Ciutat.
  • Principals resultats de l’estudi: “La seguretat alimentària a Barcelona des d’un enfocament global i no reduccionista de les necessitats”.
  • En què consisteix el projecte de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible Barcelona 2021 i el Programa Alimenta.

Les conclusions que s’han aprovat a la sessió plenària del dia 8 de juliol de 2021 i per assessorar l’Ajuntament en aquest àmbit i compartir amb la societat barcelonina es reflecteixen en una idea clau.

És un dret fonamental de tothom de la ciutat tenir accés a una alimentació sostenible i de qualitat. En aquest sentit cal treballar en tres direccions complementàries. D’una banda, cal revertir la situació de pobresa que porta a moltes persones i les seves famílies a viure en aquesta situació d’emergència. De l’altra, en els moments en els quals la pressió es redueixi, cal treballar per evitar que es tornin a donar aquestes cues i puntes d’emergència alimentària. Evitar lògiques assistencials que implica fomentar i interconnectar iniciatives alternatives als menjadors socials i innovadores que fomentin l’autonomia en aquest accés a l’alimentació, i facilitar la participació activa dels receptors. Es recomana també  un treball transversal més potent entre entitats i Ajuntament, un paper més actiu d’aquest en els menjadors de serveis públics a través de la contractació pública, en la intervenció en els preus dels aliments sostenibles/saludables, i en la protecció de la natura.