La proposta del Consell de Ciutat insta als diferents grups municipals a mantenir el projecte de Pressupostos Participatius al llarg del temps, amb independència del o dels grups que governin, així com el compromís d’acabar l’execució dels possibles projectes que puguin quedar pendents pel següent mandat.

El passat 25 d’abril, durant el plenari del Consell de Ciutat, es va aprovar la proposta d’acord als grups municipals perquè es comprometin a mantenir els pressupostos participatius en el futur. També, el compromís d’acabar l’execució dels possibles projectes que puguin quedar pendents pel següent mandat.

Davant la bona resposta dels veïns i veïnes que han participat de forma activa en tot el procés, així com la valoració positiva que es recull en les avaluacions realitzades, el Consell de Ciutat considera que queda palès, d’una banda, l’interès general de la iniciativa i, de l’altra, la rellevància de generar i mantenir espais on les propostes de la ciutadania no són només escoltades, sinó també decisòries.

Recordem que, des de l’inici del procés de Pressupostos Participatius, el gener de 2020, el Consell de Ciutat ha format part de la Comissió de Seguiment recollint informació d’aquesta iniciativa, fent-ne seguiment i treballant en l’elaboració de recomanacions que representin millores de cara a futures edicions.

La proposta se sotmetrà a votació al plenari municipal del 27 de maig a partir de les 10. Podeu veure el text de l’acord aquí i la sessió en directe aquí.