En la darrera sessió ordinària del Ple abans de les vacances, els 41 regidors i regidores que participen en el Consell Municipal han pogut conèixer i valorar les principals fites aconseguides pel màxim òrgan de representació ciutadana durant el 2021.

És la tercera vegada que representants del Consell de Ciutat compareixen davant els grups municipals per presentar i valorar la seva activitat durant l’any anterior, un gran èxit que ha estat possible gràcies al reglament de participació ciutadana, que tal com ha destacat l’alcaldessa Ada Colau a l’inici de la sessió, “demostra que el plenari a poc a poc es va obrint a la ciutadana”.

En aquesta ocasió, Montserrat Morera, del CAB i vicepresidenta del Consell, i Àngels Guiteras, d’ABD i persona de renom ciutadà del Consell de Ciutat, han estat les encarregades de presentar els punts més rellevants de l’informe davant dels 41 regidors i regidores que participen en aquest espai.

Recordem que tant Morera com Guiteras han participat en el grup de treball de la memòria de 2021 que ha revisat les actuacions que s’han desenvolupat durant tot l’any, les han avaluat i han recollit els reptes per l’any següent.

Principals fites del 2021

Durant la presentació del document, Morera ha explicat que tot i que la feina del Consell de Ciutat durant l’any passat ha estat molt àmplia, han volgut destacar quatre aspectes: el dictamen d’Emergència Alimentària i del que segueix pendent el retorn de l’Ajuntament; les reflexions i recomanacions de la Comissió de seguiment del PAM i dels pressupostos participatius i, en aquest punt, ha agraït el suport del ple aprovant la proposta del Consell de Ciutat per garantir la seva continuïtat; també ha assenyalat les indicacions i propostes que el Consell de Ciutat fa cada any als  pressupostos i ordenances municipals; i finalment, ha volgut fer èmfasi en la “feina ingent” que ha dut a terme el Grup de Treball sobre La Barcelona postpandèmia i que ha publicat les seves recomanacions i reflexions l’abril del 2022.

Per aprofundir més en la tasca d’aquest darrer grup de treball, Morera ha passat la paraula Guiteras que, entre d’altres, ha destacat que la feina s’ha estructurat de manera diferent a altres grups, donant veu a moltes persones expertes, impulsant i fomentant d’aquesta manera el debat i la reflexió per a l’elaboració de recomanacions posteriors. 

Finalment, ha volgut posar el focus en una d’aquestes recomanacions: la importància de la cogovernança en la qual hi participin tots els actors d’un territori.

El retorn dels grups municipals

Un cop acabades les intervencions de les dues representants del Consell de Ciutat, els diferents grups municipals han pogut fer el seu retorn. 

Elisenda Alemany, d’ERC ha volgut destacar que malgrat els temps complexos a causa de la covid 19, durant el 2021 s’ha incrementat considerablement l’activitat del Consell de Ciutat, amb gairebé el doble de reunions, més grups de treball i més dictàmens. També ha millorat la seva representativitat, sobretot aconseguint la paritat, tot i que caldrà continuar treballant en altres aspectes com la diversitat. En definitiva, per a Alemany “hem de caminar cap a noves formes de governança amb més col·laboracions amb agents del territori i el Consell de Ciutat marca el camí que hem de seguir”.

Tot seguit, Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l’Ajuntament de Barcelona i portaveu de Barcelona en Comú, ha recordat que la presència d’avui de la ciutadania en aquest plenari ha estat possible gràcies al Reglament de Participació Ciutadana. També, que la millor forma de donar resposta a un context de gran incertesa com ha estat el cas de la pandèmia, és amb més col·laboració de la ciutadania i que, per aquest motiu, cal escoltar i debatre tot el possible per aconseguir més i millor participació ciutadana.

Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda i portaveu del PSC ha assenyalat com el Consell de Ciutat ha estat present en tots els debats destacats de la ciutat, ja sigui en el de la ciutat després de la pandèmia, el de l’emergència alimentària, en el de la implementació dels pressupostos participatius, en l’elecció del nou síndic, etc. I ha fet èmfasi, en la necessitat de la seva presència en debats futurs. A més, també ha volgut subratllar un dels pròxims reptes pel Consell de Ciutat de cara als pròxims mesos: la renovació dels Consells Ciutadans de Districte i la necessitat que tots els districtes de la ciutat hi tinguin representació.

El torn de paraula ha seguit amb la intervenció de la resta de grups municipals, Junts per Catalunya, Ciutadans, el Partit Popular, Valents, i per últim, la regidora no adscrita, Marilén Barceló, que com la resta de portaveus, han agraït als i les ciutadanes que han participat amb el seu temps i amb el seu esforç en aquest espai de representació cívica que tan bé recull el compromís i la tradició representativa de la ciutat.