El darrer plenari del Consell de Ciutat del 2022 valora positivament els Pressupostos Municipals, i els qualifica “d’expansius i socials”.

Abans d’acabar l’any 2022 el Consell de Ciutat ha tornat a celebrar el seu plenari. Més de setanta assistents han omplert el Saló de Cent en un encontre on ha destacat l’aprovació de dictàmens i recomanacions sobre els Pressupostos Municipals i les Ordenances Fiscals per al 2023, l’atenció integrada a les persones en els àmbits sanitari, social i habitacional, així com el relatiu al Comerç electrònic i l’impacte sobre la mobilitat i sostenibilitat.

El regidor de participació Marc Serra ha donat la benvinguda a l’acte tot recordant a Joan Bordetas, mort al mes d’agost després d’una malaltia. Membre de la comissió permanent del Consell de Ciutat i medalla d’honor de la ciutat, Bordetas va destacar per la seva “capacitat d’arribar a acords que reflecteixen la pluralitat de la ciutat, d’escoltar, d’entendre’s i ser capaços de treballar pel bé comú”, ha subratllat Serra.

Marc Serra, presidint el Plenari de desembre

Valoració positiva d’uns pressupostos “expansius i socials”

Montse Morera, vicepresidenta del Consell de Ciutat i representant del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), ha presentat el dictamen sobre els Pressupostos Municipals i les Ordenances Fiscals 2023, que ha estat aprovat per la majoria del plenari. Ha compartit les reflexions del grup de treball, que ha qualificat els pressupostos com a “expansius i socials”, fent èmfasi en l’ampliació de 1.000 milions d’euros des de 2019 i s’hi contempla un “augment significatiu de la despesa i inversió en transport públic”, ha assenyalat.

Morera també ha valorat molt positivament la inclusió de propostes fetes des del Consell, especialment la millora de la transparència en relació amb el posicionament dels grups de l’oposició. Entre la desena de recomanacions incloses en el dictamen hi destaquen la necessitat d’expressar a què es destinen els recursos recaptats a través de la taxa turística, la presentació dels resultats del projecte pilot de la Tarifa Plana als tributs, l’avançament en un model de subvencions plurianuals o l’eliminació de la bonificació de les Taxes de les terrasses.

null

L’atenció integrada passa al primer pla

Fruit del dictamen Barcelona postpandèmia, el Consell de Ciutat ha iniciat un grup de treball sobre l’atenció integrada. Un espai que al llarg de 6 mesos ha reflexionat en profunditat sobre la salut, el benestar i l’atenció a les persones a la ciutat de Barcelona, un treball que s’ha recollit en el dictamen presentat per Àngels Guiteras.

La proposta planteja fer un seguiment permanent de la qüestió, mitjançant un grup permanent del Consell de Ciutat o bé a partir de la creació del Consell Municipal d’Atenció Integrada, i aposta per implementar una atenció centrada en els drets de les persones. Pel que fa a la governança, planteja aplicar les normatives actuals i impulsar un marc normatiu que afavoreixi el disseny, desplegament i avaluació de l’atenció integrada. Recomana, també, ampliar els espais de participació per introduir aquest nou model i evitar l’establiment de jerarquies per tal de crear xarxes horitzontals d’intervenció.

L’impacte del comerç electrònic a la ciutat

L’aparició en els darrers anys del comerç electrònic ha tingut un gran impacte a la ciutat. La seva complexitat i les necessitats derivades de la distribució de les mercaderies han motivat la reflexió del Consell, que es concreta en el dictamen específic presentat al plenari. Juanjo Casado, representant d’UGT, ha felicitat el consistori per incloure algunes de les recomanacions fetes pel grup de treball al Pacte per a la mobilitat. Un document que és el fruit de “molt de treball i és prou important per continuar treballant i proposant més coses concretes”, ha explicat.

Les recomanacions traslladades al govern municipal a través del dictamen aconsellen mesures ambientals com la priorització de punts de distribució col·lectiva, els suports a la reconversió de flotes de vehicles de zero emissions i també insta a l’Agència de Salut Pública de Barcelona a analitzar l’impacte en la salut de la mobilitat associada a l’e-comerç, així com la preservació de l’espai públic.

En l’àmbit econòmic, el dictamen aposta per reforçar el paper del comerç local i posar la lupa en les condicions de les persones professionals de la distribució, garantint unes ocupacions de qualitat i minimitzant els riscos laborals.

Facilitar l’accessibilitat a l’administració pública

La representant de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Xènia Carné, i Jordi Romero en nom de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya han presentat al plenari la proposta d’adhesió al Manifest de les Jornades sobre Dificultat d’Accessibilitat a l’Administració Pública. Un document que s’ha valorat en la línia del que la Comissió Permanent del Consell de Ciutat ha copsat en els darrers mesos: “les dificultats que es troba la població en general, però més específicament els col·lectius més vulnerables, per accedir a l’administració”, han explicat.

Després de jornades de treball del grup i l’organització d’un fòrum obert a la ciutadania, el grup ha presentat una sèrie d’exigències i recomanacions –aprovades de manera unànime- que l’administració pública hauria de tenir en compte, com ara garantir el dret a una bona administració, sense discriminacions en l’accés i que mantingués el dret a no relacionar-s’hi digitalment, mantenint la presencialitat, si així es desitja.

Enfortir la participació

Un cop aprovats els tres dictàmens, el plenari del Consell de Ciutat ha acordat designar a la Carme Panchón i l’Enric Canet com a representants del consell a la Comissió d’Empara. Elisenda Roca i Juan Cabanas han estat escollits, al seu torn, com a membres delegats a la Comissió Assessora de Processos Participatius. Ambdues comissions són òrgans de garantia pel bon funcionament de participació de la ciutat.

L’última votació del plenari l’ha protagonitzat el document de reflexions i recomanacions al voltant dels compromisos i experiències de la Taula per una Nit Cívica i Segura. Un document que ha estat aprovat malgrat reconèixer que parteix d’una baixa participació d’entitats juvenils, s’ha volgut reivindicar el teixit associatiu que s’estructura al voltant de les festes majors i s’ha apostat per una mirada crítica: apostar per espais d’oci alternatiu i desestigmatitzar la població juvenil als mitjans.