El Consell de Ciutat ha aprovat de manera telemàtica la memòria de l’any 2022, un exercici que ha estat marcat pel retorn a la presencialitat, la recuperació de la intervenció al plenari municipal i la renovació de les persones que integren el Consell.

En l’activitat anual d’aquest espai de participació en destaquen l’aprovació de les recomanacions exposades pels diferents grups de treball que han tractat sobre la Barcelona PostPandèmia; l’atenció integrada a les persones: sanitària, social i habitacional; el comerç electrònic i el seu impacte sobre la mobilitat i la sostenibilitat i els pressupostos municipals i ordenances fiscals per al 2023.

El plenari també s’ha adherit a diferents acords d’interès i actualitat per a la ciutat com el manifest “Barcelona per la pau a la guerra d’Ucraïna”; la formulació d’una proposta d’acord al plenari municipal sobre els pressupostos participatius; el manifest de les jornades d’accessibilitat a l’Administració Pública i el document de reflexions i recomanacions del Consell de Ciutat al voltant dels compromisos i experiències extrets a la taula per una Nit Cívica i Segura.

Al llarg del 2022, els 116 integrants del Consell de Ciutat han dut a terme 40 reunions en els diversos espais que s’articulen: els plenaris, la comissió permanent i els 9 grups de treball.

En relació a la valoració de l’ens participatiu, aquesta es situa en 7,66 punts sobre 10, lleugerament per sobre de la puntuació obtinguda l’any anterior, i el funcionament dels grups de treball obté un 8,16.

Un any ple de reptes assolits

El 2022 ha estat un any en què el Consell de Ciutat ha exercit una gran resiliència després del temps pandèmic. L’organisme ha tornat a la presencialitat en els plenaris i les reunions de la comissió permanent, a l’hora que ha dotat d’eines electròniques per facilitar les votacions. Les trobades dels grups de treball s’han mantingut en format telemàtic, afavorint l’agilitat i participació. Un format híbrid que ha enfortit la participació en el Consell.

També ha estat un exercici en què s’ha reduït la bretxa de gènere. Actualment, el 47,41% de les participants del Consell són dones, 8 punts més que fa tres anys. Aquesta dinàmica incrementa la “representativitat del Consell, a la vegada que reforça la sensibilitat d’incorporar la màxima pluralitat de veus possibles”, apunta la memòria.

El Consell ha viscut dotze mesos de recuperació i enfortiment en què s’ha recuperat la intervenció en el plenari municipal, suspesa quan el reglament de participació va deixar d’estar vigent, així com la possibilitat de proposar candidatures a medalles d’honor de Barcelona.

Enfortir la participació el 2023

Tot i les millores assolides, el Consell de Ciutat es planteja nous reptes per tal d’augmentar el seu impacte i sensibilització vers la ciutadania i la pròpia institució.

Una de les línies de treball que s’abordaran el proper any és una millora de la comunicació que permeti incrementar la difusió i reconeixement d’aquest espai de participació a la ciutadania. Aquesta proposta se suma a una millor coordinació amb altres consells sectorials i territorials, així com una millora en la participació dels grups de treball del Consell, espais de debat i reflexió amb alta dedicació.

El Consell també considera el 2023 un any clau per demanar al govern municipal un retorn dels dictàmens dintre del temps marcat pel reglament de participació, així com un temps on incrementar la participació dels grups municipals, clau perquè escoltin de primera mà les aportacions ciutadanes i de les entitats i organitzacions membres.

Podeu consultar la Memòria 2022 del Consell de Ciutat aquí.