Entrades per Consell De Ciutat

El Consell de Ciutat recomana incrementar el pressupost de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament i simplificar i harmonitzar el procés administratiu

El plenari del Consell de Ciutat ha aprovat el dictamen sobre propostes de millora en convocatòries de subvencions elaborat conjuntament entre el Consell de Ciutat i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). Entre les propostes consensuades i reflectides al document destaca la recomanació d’incrementar el pressupost de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de […]

“Esperem que les propostes que fem des del Consell de Ciutat puguin arribar més lluny i posar-se en pràctica”

El Ple Municipal del mes d’abril ha acollit la presentació de la memòria d’activitat 2023 del Consell de Ciutat. Els portaveus, en aquesta ocasió, han estat l’Enric Canet, del Casal dels Infants i la Montserrat Morera, del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). De la seva mà coneixem quines han estat les fites més rellevants de […]

Intercanvi d’experiències de participació ciutadana entre Barcelona i Kiiv

La Directora de Comunicació Pública de l’Ajuntament de Kiiv, Myroslava Smirnova, ha estat a Barcelona en el marc de la cooperació que manté Barcelona amb les ciutat ucraineses i ha aprofitat per trobar-se amb el secretari del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, Andreu Parera, per intercanviar experiències sobre espais ciutadans implicats en la […]

Els mecanismes per garantir la no discriminació i les recomanacions en matèria d’habitatge marquen la intervenció del Consell de Ciutat en el plenari municipal

El Ple Municipal del mes d’abril ha iniciat amb la presentació de la memòria d’activitat de l’any 2023 del Consell de Ciutat. Enric Canet, del Casal dels Infants i Montserrat Morera, del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), han estat els encarregats d’explicar la tasca desenvolupada pel Consell el darrer any, posant èmfasi no només en […]

Nou grup de treball per l’abordatge de les migracions i l’antiracisme

El proper dijous dia 2 de maig tindrà lloc la primera sessió del grup de treball de Migracions i Antiracisme, un grup que neix a proposta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i en l’organització del quan ha participat també el Consell d’Immigració de Barcelona. Els  objectius principals que es persegueixen […]

Subscriu-te al nou butlletí informatiu del Consell de Ciutat

Coincidint amb els actes de celebració dels vint anys del Consell de Ciutat i la publicació d’una nova pàgina web, el Consell comptarà amb un nou canal de comunicació per tal que aquelles persones que vulguin, puguin estar al dia de l’actualitat d’aquest espai que s’ha consolidat com un ens de referència en el debat […]

La Fundació Jubert Figueras i la Sra. Maria Assumpció Vilà, proposades pel Consell de Ciutat a la Medalla d’Honor de Barcelona 2024

El Consell de Ciutat ha proposat com a candidates a la Medalla d’Honor de Barcelona 2024 la Fundació Jubert Figueras, en la categoria d’entitat, i la Sra. Maria Assumpció Vilà, com a ciutadana. Les dues candidatures van ser validades per les persones membres del Consell de Ciutat durant la celebració del primer plenari de l’any, […]

, , , , , , , ,

El Consell de Ciutat aprova la memòria de l’any 2023

El dictamen de la memòria del Consell de Ciutat per a l’any 2023 va quedar aprovat durant la sessió plenària de l’òrgan de participació celebrada el passat 5 de març. El document recull l’activitat que ha dut a terme el Consell de Ciutat al llarg de l’any passat, repassa els reptes assolits durant aquest termini […]

El Consell de Ciutat valora la despesa social i recomana augmentar la partida en transport públic en els pressupostos municipals

El Consell de Ciutat va analitzar la proposta de pressupostos municipals elaborada per l’equip de govern, una diagnosi que es va traduir en una sèrie de recomanacions recollides en el dictamen de pressupostos municipals 2024. Entre les consideracions reflectides en el document, destaca la valoració positiva que fa el Consell de Ciutat del fet que […]