Entrades per Consell De Ciutat

Els pressupostos municipals i la millora de les subvencions a Barcelona, les temàtiques dels nous grups de treball del Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat analitzarà i debatrà la proposta dels Pressupostos Municipals i les Balances Fiscals 2024 del govern municipal en el nou grup de treball impulsat pel màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. La reflexió dels pressupostos que sorgeixi del nou grup es traduirà en un dictamen de propostes de […]

Laia Bonet: “És important que el Consell de Ciutat segueixi proposant i que el govern de la ciutat pugui respondre a les seves propostes”

La funció principal del Consell de Ciutat és la d’elaborar dictàmens i manifests amb recomanacions sobre com creu que s’hauria d’articular la política municipal amb relació a les temàtiques tractades. Aquests documents, que es generen a partir del debat que duen a terme les representants de l’òrgan, són dirigits al govern municipal, que ha de […]

S’obre el termini de presentació de candidatures a la Medalla d’Honor de Barcelona 2024 a proposta del Consell de Ciutat

Les persones membres del plenari del Consell de Ciutat ja poden presentar les candidatures a la Medalla d’Honor de Barcelona 2024. Fins al 12 de febrer es podran proposar, a través de la plataforma Decidim Barcelona, les postulacions d’entitats o persones per ser reconegudes amb aquesta distinció a proposta del Consell de Ciutat. Un cop […]

Manuela Fernández: “La incorporació de la perspectiva interseccional és un instrument molt potent per a les administracions”

L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel compliment i desplegament de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació. L’òrgan treballa, des de fa gairebé dos anys, per erradicar qualsevol comportament, pràctica o actuació que pugui atemptar contra la dignitat de les […]

Maria del Carmen de la Fuente: “El Consell ha de ser un mirall del que és la ciutat de Barcelona, totes les realitats que són presents a la ciutat haurien de tenir el seu espai”

La diversitat amb la qual compta el Consell de Ciutat és una de les característiques que millor defineixen el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona. A través de la participació de persones pertanyents a grups municipals, a Consells Ciutadans de Districte, a les institucions més significatives de la ciutat i a […]

, , , , , , , ,

Sergi López-Grado i Padreny: “Assolir el 10% d’habitatge destinat a polítiques socials aquest mandat significaria fer un pas cap a l’escenari social en el que esdevingui una dotació pública més”

La dificultat d’accés a l’habitatge a Barcelona és un dels principals reptes als quals s’enfronta la ciutat. Font de desigualtats, tal com va assenyalar al Plenari del Consell de Ciutat l’Excm. Sr. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, l’habitatge necessita una reflexió per part dels agents implicats per tal de fer front a aquesta problemàtica que […]

Àlex Goñi: “El Consell de Ciutat hauria de trobar un equilibri per tornar a parlar també sobre temes de ciutat que afecten les persones”

El Consell de Ciutat s’ha posicionat a favor de la pau i en contra de la guerra, identificant la justícia i la solidaritat com a camins irrenunciables per assolir aquesta meta. La decisió es va prendre durant el darrer plenari del 2023, a proposta del Sr. Àlex Goñi, president de PIMEC Barcelona, vicepresident de PIMEC, […]

Javier Garcia Bonomi: “El Consell de Ciutat és un espai privilegiat per poder parlar de temes com la igualtat de tracte i no discriminació”

En la darrera sessió plenària del 2023, el Consell de Ciutat va aprovar el manifest d’igualtat de tracte i no discriminació, un document que engloba un seguit de recomanacions sorgides del grup de treball i de la jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’. Entre altres aspectes, el manifest […]