Entrades per miriamclua

El Consell de Ciutat insta al govern espanyol a ser més flexible i permetre que l’Ajuntament tingui més eines pressupostàries per fer front a la situació actual

El gruix de les recomanacions formulades en el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020 aprovat en l’últim plenari de l’any 2019, són propostes dirigides a millorar aquest projecte d’àmbit municipal. Tanmateix, el Consell de Ciutat va determinar que, per millorar el finançament de la ciutat, calia sobrepassar aquest àmbit competencial. Per aquest motiu, la […]

,

Demanem a l’Autoritat de Transport Metropolità que s’impliqui més en la promoció del transport públic

En l’últim plenari del Consell de Ciutat l’any 2019 es va aprovar el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020. En aquest es feien un seguit de propostes dirigides a l’Ajuntament de Barcelona, tot sabent que algunes d’elles no eren de competència exclusiva municipal. Per aquest motiu, la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, reunida […]