Barcelona postpandèmia

  • Objectius

    Aquest grup va aparèixer per conèixer i compartir l’abast de la repercussió que ha generat la pandèmia de la COVID-19 a la ciutat i més especialment als sectors econòmics de la restauració, l’hostaleria i el comerç. Inicialment s’anomenava Grup de Treball de comerç, restauració i hosteleria.

    S’ha vist que s’havia de valorar molts d’altres temes i recollir propostes que ajudin a minimitzar l’impacte de la COVID-19.

    Per això en l’actualitat s’anomena Postpandèmia i l’objectiu és valorar pros i contres sobre propostes de canvi de model econòmic que ajudin a reduir l’elevat nivell de dependència.