Jordi Romero: “El PAM, els pressupostos i les inversions són un triangle que ha de ser coherent i encaixat”

El Sr. Jordi Romero, membre del Consell de Ciutat representant la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) va ser l’encarregat de presentar el dictamen dels pressupostos al plenari.

20/03/2024 - 11:00 h - Participació Ajuntament de Barcelona

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un instrument que serveix de full de ruta de la gestió municipal i que permet prioritzar les necessitats de la ciutat als pressupostos. Per aquest motiu, des del Consell de Ciutat posen en relleu la importància de comptar amb aquest document, així com el Pla d’Inversions Municipal (PIM), a l’hora de presentar els pressupostos municipals. Aquests aspectes van quedar reflectits al dictamen de pressupostos municipals 2024, aprovat durant el primer plenari de l’any del Consell de Ciutat, juntament amb altres apreciacions i recomanacions sobre la proposta presentada i la presentació d’aquesta.

El Sr. Jordi Romero, membre del Consell de Ciutat representant la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), entitat del qual n’és el vicepresident segon, va ser l’encarregat de presentar el dictamen al plenari. Un cop aprovat el dictamen, el Sr. Romero explica algunes de les recomanacions recollides, com ara la relativa al PAM, el qual assegura que és “clau per definir les línies estratègiques del mandat, prioritzant tots els aspectes que es volen millorar dins la ciutat i focalitzant i establint plans d’accions concrets per fer-ho”. En la mateixa línia, el vicepresident segon de la FATEC assegura que manca el desglossament de les inversions, la qual cosa permetria analitzar-les amb més detall. “El PAM, els pressupostos i les inversions són un triangle que ha de ser coherent i encaixat”, manifesta.

Posant per davant que el Consell de Ciutat valora positivament que siguin uns pressupostos expansius, sense incrementar la pressió fiscal, i que la política més significativa sigui la relativa a la despesa social, el Sr. Romero, tal com queda reflectit al dictamen, destaca la incidència que va tenir en l’anàlisi que va fer el grup de treball alguns aspectes concrets, com ara el procediment de presentació de la proposta, la informació aportada, la intervenció de la resta de grups municipals o el termini amb el qual va comptar el grup de treball per fer l’anàlisi i elaborar el document. Així mateix, el membre del Consell de Ciutat també fa referència, entre altres molts aspectes, a la falta d’indicadors per poder valorar si s’assoleixen els objectius.