L’Ajuntament proposa la creació d’eixos comercials que afavoreixin la distribució de mercaderies, a partir de les recomanacions del Consell de Ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar als membres del grup de treball el retorn de les recomanacions fetes en relació a l’impacte sobre la mobilitat i la sostenibilitat del comerç electrònic.

Repartidor
27/06/2024 - 11:17 h - Participació Ajuntament de Barcelona

Les recomanacions traslladades al govern municipal, incloses al dictamen Comerç electrònic: impacte sobre la mobilitat i sostenibilitat, aconsellaven mesures ambientals com la priorització de punts de distribució col·lectiva o suports a la reconversió de flotes de vehicles de zero emissions. En el terreny econòmic, el dictamen subratllava la necessitat de reforçar el paper del comerç local i les condicions de les persones treballadores vinculades a la distribució, posant el focus en garantir llocs de treball de qualitat. L’auge del comerç electrònic i l’impacte d’aquest en les necessitats derivades de la distribució de les mercaderies continua estant  dintre de l’agenda pública com un dels reptes a abordar des del govern local de la mà de la resta d’actors del sector amb qui s’estan consensuant les mesures, els canvis i les iniciatives que s’han anat incorporant des de la presentació del dictamen, a finals de l’any 2022, fins avui.

Des de l’Ajuntament han presentat les diferents línies de treball que s’estan abordant des d’aquesta perspectiva i que consideren que són elementals en la incorporació de les recomanacions relacionades amb el comerç electrònic. En aquest sentit, l’aprovació de l’Estratègia DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) és una de les accions cabdals per donar resposta a nivell de ciutat als reptes que planteja la DUM i combatre les externalitats que aquesta genera.

Una de les novetats més importants és la mesura de compartir la càrrega comercial  de cara a reduir els viatges en buit i minimitzar els vehicles comercials a la ciutat. Alhora, s’està testant l’opció del vehicle comercial compartit i la creació d’eixos comercials que afavoreixin la distribució de mercaderies dels petits comerços per tal que el petit comerciant/transportista no quedi fora d’aquest circuit tot i no disposar d’una flota de vehicles.

Pel que fa al tema de les microplataformes, a les que ja feia referència el dictamen en el seu moment, és un dels temes que, tal i com apunta Ariadna Sancho, tècnica del Departament d’Estratègia de l’Ajuntament de Barcelona, ha evolucionat substancialment els darrers anys. L’ús d’un espai per a la consolidació de càrrega des d’on surten diferents rutes amb vehicles sostenibles s’ha anat incrementant per tota la ciutat. Igual que en la iniciativa anterior, cal avançar en la consolidació d’estratègies de cooperació empresarial per tal de poder explotar tot el potencial de les microplataformes i sortir així del model operat per una única empresa.

També  emmarcat dintre de la estratègia DUM i en coherència amb els 10 objectius principals consensuats entre el sector privat i l’Ajuntament de Barcelona per millorar la distribució urbana de mercaderies, des del consistori es va desenvolupar un instrument fiscal que permet gravar l’ús del domini públic. D’aquesta manera Barcelona es va convertir el 2023 en la primera ciutat que grava les empreses que porten els paquets adquirits per comerç electrònic a destinacions finals indicades pels consumidors.

La totalitat de les mesures esmentades en el retorn, que es poden consultar en línia, també porten en destacat el foment del canvi d’hàbits a través de campanyes de comunicació impulsades per l’Ajuntament de Barcelona i dirigides al comprador online. Davant de l’expansió del comerç electrònic, s’està treballant en la sensibilització de la població per tal de fomentar l’entrega en punts de recollida i reflexionar conjuntament sobre els impactes negatius de les entregues immediates.