Composició

twitter

Com s’estructura el Consell de Ciutat

 

Com s’estructura el Consell de Ciutat? mobile

twitter

Com funciona el Consell de Ciutat

 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació de Barcelona amb una composició plural i diversa. La seva funció principal és assessorar l'Ajuntament en els grans temes de la ciutat a través d'unes recomanacions expressades en dictàmens i manifestos. L'Ajuntament dona resposta a les recomanacions i les té en consideració en el moment de dissenyar i executar la seva acció pública.

 

com-funciona mobile