Plenari Consell de Ciutat

Dictamen Pressupostos i Ordenances Fiscals 2011

Es va crear una comissió de treball per tal de conèixer, debatre i elaborar una proposta de dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2011. La Comissió de Treball va fer quatre sessions…
Plenari Consell de Ciutat

Pacte del temps

El 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per consensuar i potenciar les polítiques d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment s’ha finalitzat la primera fase de treball per elaborar el…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 2012

La Comissió Permanent del CDC del 15 de setembre de 2010 va aprovar la constitució d’una comissió de treball per realitzar el dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament pel 2012. La comissió…
Plenari Consell de Ciutat

Transformació de la diagonal

, , , , , , , , ,
El Govern Municipal de la Ciutat ha decidit impulsar un procés de transformació de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, com un dels principals projectes estratègics de millora de la Ciutat per als anys que vénen.  Coherentment amb…
Imatge de Barcelona ciutat

L'habitatge

El professor Costas ha conclòs l'elaboració del "Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona", que va presentar en el plenari del Consell de Ciutat de 12 d'abril de 2007. Es tracta d'un treball rigorós i complet, que partint de diferents…
Plenari Consell de Ciutat

Comissió de racionalització dels òrgans de participació

Aquesta comissió s'ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de novembre de 2011. Es preveu fer quatre sessions de treball fins a principis de febrer. Posteriorment es farà una proposta de dictamen…
Plenari Consell de Ciutat

Consell Assessor de Barcelona Televisió

El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del Consell de Ciutat, en compliment del que disposen els articles 33.2 i 33.3 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen seguiment del Pla d'Actuació Municipal

La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del PAM d’acord amb l’informe de juny de 2009 elaborat per l’Ajuntament. Per realitzar aquesta reflexió,…
Plenari Consell de Ciutat

L'Ajuntament de Barcelona es proposa aprovar la "Carta de ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona"

Es tracta d'un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l'assoliment de drets i el compliment de deures per part de les persones que viuen a la ciutat, que ha de facilitar la convivència ciutadana i el civisme. Abans…
Plenari Consell de Ciutat

Pla Director de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors socials de la Ciutat que l'ha de dur a dotar-se d'una eina de política de participació fonamental, com és el Pla…