Comissió Cooperació Público-Privada (II): Fiscalitat i Mecenatge

 • Objectius

  El Consell de Ciutat va emetre un Dictamen l’11 de març del 2019 que analitzava la cooperació publicoprivada en la prestació dels serveis i que proposava millores en l’atenció a les persones. El Grup de treball va continuar actiu en una segona fase de treball centrada en aprofundir sobre aspectes de fiscalitat i mecenatge.

  La contractació pública, tal com recomana la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu, i fent referència a les recomanacions de l’anterior Dictamen d’aquest grup de treball (març de 2019, recomanació 3.1),  l’han de dur a terme preferentment entitats del tercer sector social de Catalunya i de l’economia social, entitats del tercer sector cultural i entitats petites o de voluntariat sense ànim de lucre com a model de col·laboració preferent en la prestació de serveis d’atenció a les persones, de manera que es destaqui la tasca que aquestes ja desenvolupen. Aquest model ha d’estar acompanyat de noves oportunitats en el mecenatge i la fiscalitat, que tot i ser de competència bàsicament estatal, és necessari trobar escletxes locals per millorar els recursos que es tenen a l’abast per donar servei a la ciutadania i enfortir la cooperació publicoprivada.

 • Qui en forma part?

  • Àlex Goñi, PYMEC.
  • Anna Balletbò.
  • Àngels Guiteras, Asociación Bienestar y Desarrollo.
  • Delfí Cosialls, Registro ciudadano.
  • Joan Bordetas, Consejo Ciudadano del Distrito 2 – El Eixample.
  • Joan Vidal, Asociación Músico Cultural Mas Guinardó.
  • Jordi Porta
  • Laura Rojas.
  • Montse Morera, Consejo de Asociaciones de Barcelona.
  • Pilar Rodríguez, Asociación Bienestar y Desarrollo.

  Persones convidades

  • Jesús Delgado, Fundación Pere Tarrés.