Comissió Cooperació Público-Privada (I)

  • Objectius

    El grup de treball de Cooperació Público-Privada (I) té com a objectius concretar els avantatges de les empreses d’economia social i del tercer sector i les entitats sense ànim de lucre en la contractació pública. A més ha de promoure l’externalització dels serveis públics com un instrument de millora de les 4 polítiques públiques. També és capaç de considerar els criteris d’adjudicació en els serveis anomenats d’atenció a les persones.