Comissió d’Empara

La Comissió d’Empara forma part del Consell de Ciutat i té la funció de vetllar:

  • Perquè la ciutadania pugui exercir els seus drets de participació (aprovats en la normativa de l’àmbit)
  • Pel bon ús i les bones pràctiques dels canals de participació existents.

Es reuneix quan qualsevol persona de la ciutat fa arribar una queixa o una demanda a la Comissió perquè té dubtes, considera que els seus drets han estat vulnerats, ha identificat una mala pràctica en algun dels canals de participació de la ciutat, etc.

La Comissió d’Empara elaborarà un informe en un termini de 2 mesos (llevat d’excepcions) que es publicarà en aquest mateix apartat web.

Més informació

Troba més informació.

Presenta una queixa online

Presenta una queixa online.