Consell Consultiu i Assessor de BTV

 • Objectius

  Es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del Consell de Ciutat, en compliment del que disposa la Llei 22/2005 de Comunicació Audiovisual de Catalunya, per a facilitar la participació social i política en la gestió del servei públic de la televisió local de Barcelona.  El Consell Consultiu i Assessor de BTV es regeix pel que disposa el Reglament d’organització i Funcionament de Barcelona Televisió. 

 • Qui en forma part?

  Presidència

  • Degana del Col·legi de Periodistes

  En representació d’entitats i grups socials més representatius a la ciutat

  • Consell de Joventut de Barcelona
  • PIMEC-Comerç
  • Presidenta de la FAVB
  • Delegat Territorial UGT
  • Comissions Obreres del Barcelonès (CCOO)
  • Foment del Treball Nacional
  • Cambra de Comerç, Indústria i Navegació

  En representació dels consell ciutadans de districte

  • Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella
  • Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample

  En representació dels consells sectorials de ciutat

  • Consell Municipal d’Entitats de Barcelona (CMEB)
  • Consell Municipal de Benestar Social (CMBS)

  Representants coneixedors del món de la comunicació

  • Degà de Ciències de la Comunicació de la UAB
  • Filòleg membre del COnsell de la Cultura
  • Col·legi de Periodistes

  En representació dels grups polítics municipals

  • Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)
  • Grup Municipal del Partit Demòcrata
  • Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
  • Grup Municipal d’ERC
  • Grup Municipal del PSC
  • Grup Municipal CUP
  • Grup Municipal PP
 • Conclusions i retorn

 • Imatges