Secretaria del Consell de Ciutat

Passeig de Sant Joan 75, 3a planta

Ajuntament de Barcelona