Grup de treball de Desigualtats i vulnerabilitats: Igualtat de tracte i no discriminació

  • Objectius

    Aquest grup té com a objectiu analitzar què ha suposat l’aprovació de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació de la Generalitat de Catalunya i oferir recomanacions per tal de millorar la seva implementació, especialment en el context de la ciutat de Barcelona.

  • Documentació

  • Conclusions i retorn

  • Imatges