Grup de treball de pressupostos i ordenances fiscals 2020

 • Objectius

  Conèixer la proposta del pressupost municipal que s’executarà l’any 2020, així com la d’ordenances fiscals. En les diverses sessions, el grup de treball fa seva la informació que rep, planteja els seus dubtes al departament responsable, i proposa les seves recomanacions que es recullen en el dictamen final.

  Aquest any, a més, els grups municipals que així ho van considerar van compartir la seva visió respecte del tema.

  És preceptiu, és a dir, és obligatori que el Consell de Ciutat es pronunciï sobre la proposta dels pressupostos i ordenances fiscals anuals.

 • Qui en forma part?

  Membres

  • Albert Recio, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona FAVB.
  • Anna Balletbò.
  • Carmen Penella, Registre ciutadà.
  • Inma González, Registre ciutadà.
  • Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó.
  • Josep Conesa, Registre ciutadà.
  • Juanjo Casado, UGT.
  • Lola de la Fuente, Fundació Esclat Marina.
  • Maria Rosa Luna, Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Famílies FOCAGG.
  • Miquel Àngel Aragón, Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Paz Cano.
  • Raquel de Haro, CCOO.