Grup de treball de pressupostos i ordenances fiscals 2022

 • Objectius

  Conèixer la proposta del pressupost municipal que s’executarà l’any 2022, així com la d’ordenances fiscals. En les diverses sessions, el Grup de Treball fa seva la informació que rep, planteja els seus dubtes al departament responsable, i proposa les seves recomanacions que es recullen en el dictamen final.

  Aquest any, seguint la trajectòria de l’any anterior, els grups municipals que així ho han considerat han compartit la seva visió respecte del tema.

  És preceptiu, és a dir, és obligatori que el Consell de Ciutat es pronunciï sobre la proposta dels Pressupostos i Ordenances Fiscals anuals perquè el Plenari Municipal l’aprovi.

 • Qui en forma part?

  Membres

  CONSELLS CIUTADANS DE DISTRICTE
  Neus Borrell, Consell Ciutadà del Districte Sants-Montjuïc

  CONSELLS SECTORIALS DE CIUTAT
  Anna Mulà, Consell Municipal de defensa dels Animals

  INSTITUCIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LA CIUTAT
  Raquel Morera, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  Roger Fatjó, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  David Franquelo, CJB
  Emilia Macias, CCOO
  Albert Recio, FAVB
  Montserrat Morera, CAB
  Miquel Àngel Aragon, CAB

  PERSONES DE RENOM CIUTADÀ
  Ramon Nicolau
  José Mª Parcerisa

  FITXER GENERAL D’ENTITATS
  Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó

  CIUTADANIA DEL PADRÓ
  Maria Isabel Ruiz
  Mercerdes Gonzàlez
  Elisenda Roca
  Luis Pich-Aguilera
  Daniel Martín