Grup de treball Implementació Normes

 • Objectius

  L’objectiu del grup de treball d’Implementació de Normes és donar suport i resoldre els dubtes que puguin sorgir en relació al desplegament del nou reglament de participació ciutadana, aprovat el 6 d’octubre de 2017.

  Entre altres temes que li puguin ser asignats haurà de treballar els mecanismes per cercar la paritat de gènere a partir dels nous nomenaments, elaborar el document de benvinguda als nous membres, crear un informe comparatiu de les diferents normatives vigents en matèria de participació a Barcelona (Carta Municipal, Normes de Participació Ciutadana i Reglament del Consell de Ciutat) i impulsar la selecció dels membres de la Comissió d’Empara i de la Comissió Assessora.

 • Qui en forma part?

  Sindicatura de:

  • Natàlia Ferré Giró

  Institucions més significatives de la ciutat

  • Àlex Goñi, PIMEC.
  • Àngel Làzaro, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
  • Estanislau Roca, Universitat Politènica de Catalunya.
  • Josep Vilalta, Universitat de Barcelona.
  • Montse Morera, Consell d’Associacions de Barcelona.

  Consells Sectorials de Ciutat

  • Enric Francés, Consell Municipal d’Associacions de Barcelona.

  Fitxer General d’Entitats

  • Joan Vidal, Associació Músico cultural Mas Guinardó.
  • Enric Canet, Casal dels Infants per l’acció social als barris.

  Persones d’especial rellevància ciutadana

  • Mercè Rey

  Registre ciutadà

  • Àngel Serra
  • Delfí Cosialls
  • Inma González

  Persones convidades

  • Joan Arumí, Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Miquel Àngel Aragón, Consell d’Associacions de Barcelona.
 • Conclusions i retorn

 • Imatges