AURA Fundació proposada pel Consell de Ciutat a la Medalla d’Honor de Barcelona 2023

L’entitat ha estat proposada per rebre aquesta distinció per ser pionera en la implementació de la metodologia Treball amb Suport per a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.

El Consell de Ciutat es fa present al Ple municipal presentant la memòria d’activitats

Demanen garantir el dret a una bona administració pública, a la igualtat de tracte i a la no discriminació i també una major implicació de les persones representants dels diferents grups municipals presents al consistori.

S’aprova la memòria del Consell de Ciutat per al 2022

L’espai retorna a la normalitat amb una gran activitat dels seus grups de treball.

Els pressupostos municipals, l’atenció integrada a les persones i el comerç electrònic centren el plenari del Consell de Ciutat

El darrer plenari del Consell de Ciutat del 2022 valora positivament els Pressupostos Municipals, i els qualifica “d’expansius i socials”.

Més canals i més inclusius per garantir la relació de la ciutadania amb l'administració pública

El passat dia 22 de novembre de 2022 el Consell de Ciutat de Barcelona va organitzar una jornada sobre les dificultats d’accessibilitat a l’administració pública, que es va obrir amb una ponència de Juli Ponce (catedràtic de la Universitat…

Jornada “Dificultats d'accessibilitat a l'administració pública”

S'obiran espais de debat per definir estratègies per millorar l'accés digital a l’administració pública i aconseguir que tothom tingui els mateixos drets

El Consell de Ciutat presenta la memòria d’activitats en el Ple municipal

En la darrera sessió ordinària del Ple abans de les vacances, els 41 regidors i regidores que participen en el Consell Municipal han pogut conèixer i valorar les principals fites aconseguides pel màxim òrgan de representació ciutadana durant el 2021.

Èxit del Consell de Ciutat: el ple municipal dona continuïtat als Pressupostos Participatius

El darrer plenari municipal ha aprovat per unanimitat la proposta del Consell de Ciutat per garantir la continuïtat dels Pressupostos Participatius, independentment de qui sigui el proper equip de govern. És la segona vegada que el consistori aprova una proposta del Consell de Ciutat.

Recomanacions del Consell de Ciutat per a la Barcelona de després de la pandèmia

, , , , , ,
El Consell de Ciutat ha emès un nou dictamen que, a diferència dels anteriors, recull reflexions, propostes i recomanacions per copsar la complexitat del moment actual i suggerir línies de treball del mateix Consell, així com algunes recomanacions al govern municipal.

El Consell de Ciutat proposarà al Ple municipal un acord per garantir la continuïtat dels pressupostos participatius

La proposta del Consell de Ciutat insta als diferents grups municipals a mantenir el projecte de Pressupostos Participatius al llarg del temps, amb independència del o dels grups que governin, així com el compromís d’acabar l’execució dels possibles projectes que puguin quedar pendents pel següent mandat.