Els membres de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat es van reunir el passat 11 de març amb l’Excm.
El Consell de Ciutat va aprovar el dictamen de pressupostos municipals 2024 durant la celebració del primer plenari de l’any
El dimarts, 5 de març del 2024, de 17 a 19 h, el Consell de Ciutat va celebrar el primer
Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes
La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les
El Consell de Ciutat analitzarà i debatrà la proposta dels Pressupostos Municipals i les Balances Fiscals 2024 del govern municipal
La funció principal del Consell de Ciutat és la d’elaborar dictàmens i manifests amb recomanacions sobre com creu que s’hauria
La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va
Medalla d'Honor de Barcelona
Les persones membres del plenari del Consell de Ciutat ja poden presentar les candidatures a la Medalla d'Honor de Barcelona