Plenari Consell de Ciutat
Pla Director de Participació Ciutadana
L’Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l’any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors