Plenari Consell de Ciutat
Aquesta comissió s'ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de
Plenari Consell de Ciutat
El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del
Plenari Consell de Ciutat
La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del
Plenari Consell de Ciutat
Es tracta d'un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l'assoliment de drets i el compliment
Plenari Consell de Ciutat
L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors