Plenari Consell de Ciutat
La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del
Plenari Consell de Ciutat
Es tracta d'un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l'assoliment de drets i el compliment
Plenari Consell de Ciutat
L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors