La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2012-2013, que reflecteix les activitats més destacades i
El catàleg està format per fitxes que recullen sintèticament la finalitat de cada entitat, a qui s'adreça i què fan.
La Síndica, Assumpció Vilà, ha iniciat en el darrer trimestre de 2013, el projecte "A peu pels barris de Barcelona",
Logo Consell de Ciutat
Aquest grup de treball s'ha creat el mes de gener per revisar i actualitzar el reglament que es va aprovar
Plenari Consell de Ciutat
En aquests moments, la nostra societat es troba sotmesa en una greu crisi econòmica i financera, una crisi que està
El dictamen que apareix a continuació es va aprovar per plenari 8 maig 2012. En una segona fase de la
Plenari Consell de Ciutat
Aquesta comissió de treball va fer tres sessions de treball i el dictamen final va ser aprovat el maig del
Plenari Consell de Ciutat
Es va crear una comissió de treball per tal de conèixer, debatre i elaborar una proposta de dictamen sobre els
Plenari Consell de Ciutat
El 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per consensuar i potenciar les polítiques