Pacte per Barcelona

  • Objectius

    Pacte per Barcelona es configura amb la missió d’aprofitar tot el potencial de Barcelona per poder superar la crisi de la Covid-19 i generar un nou impuls per la ciutat.

    L’Ajuntament de Barcelona, amb l’impuls de tots els Grups Municipals, ha impulsat un procés de diàleg i consulta entre els principals actors de la ciutat, per poder formular un pacte de ciutat. Aquest Pacte per Barcelona té per objectiu reimpulsar la ciutat des de tots els àmbits i ajudar a la nostra recuperació social i econòmica. Es tracta d’assolir grans consensos sobre les prioritats immediates que, més enllà de les competències municipals, permetin sumar energies, talent i recursos des de la generositat, el consens i l’acord.

  • La nostra aportació

    El Consell de Ciutat participa a la Taula del Pacte que és una sessió plenària que agrupa una cinquantena d’actors econòmics, socials i cívics de la ciutat i es configura com l’espai principal per validar els grans consensos i acords que han de materialitzar el Pacte.

  • Imatges