Entrades

Plenari Consell de Ciutat

Consell Assessor de Barcelona Televisió

El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del Consell de Ciutat, en compliment del que disposen els articles 33.2 i 33.3 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre…