Entrades

Plenari Consell de Ciutat

S’aproven les Conclusions sobre Desigualtats i Vulnerabilitats

El plenari va aprovar el passat 17 de desembre de 2019 el dictamen presentat pel Grup de Treball (GT) sobre Desigualtats i Vulnerabilitats. Aquest va iniciar les seves trobades el 2018 i, a partir d’aquí, va treballar en els seus objectius:…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen de desigualtats i vulnerabilitats

Després de nou sessions, el dictamen va ser aprovat el juliol 2017. El Consell de Ciutat ha valorat les desigualtats socials a Barcelona des de perspectives diverses: gènere, infància i adolescència, salut pública, renda, capacitats,etc.…