Entrades

Les recomanacions del Consell han acompanyat el PAM al Plenari del Consell Municipal

, , ,
L’Ajuntament de Barcelona ha portat el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 Extraordinari de resposta a la pandèmia per a la seva aprovació al Plenari del Consell Municipal del dia 26 de febrer.
Plenari Consell de Ciutat

Comissió Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019

El PAM és un dels temes preceptius del Consell de Ciutat i, per tant, ha d’estar informat i realitzar dictàmens sobre el procés participatiu i els continguts, a més de fer un seguiment a mig mandat i al final del mandat. La Comissió…

Dictamen d'Actuació Municipal (PAM) 2012-2015

El dictamen que apareix a continuació es va aprovar per plenari 8 maig 2012. En una segona fase de la comissió es van fer 6 sessions de treball durant el mes de març i es va crear el document amb totes les conclusions. El document remarca…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen seguiment del Pla d'Actuació Municipal

La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del PAM d’acord amb l’informe de juny de 2009 elaborat per l’Ajuntament. Per realitzar aquesta reflexió,…